Tall alimentari

Els ultrasons són ideals per al tallar i fer talls en el formatge de Rulo de cabra, ja que amb el sistema convencional el producte es deforma i s'adhereix a la fulla.

En aquest vídeo es pot apreciar la neteja i la precisió del tall, sense minva ni deterioració del producte.

Aquesta màquina ens permet efectuar falques de formatge amb pes exacte, partint d'un format rodó. També es poden fabricar línies de tall de pes exacte en format quadrat o rectangular.

El formatge és pesat en la cèl•lula de càrrega de la màquina i un cop memoritzat el pes, en funció del pes que hem programat per a cada falca, va efectuant els talls.

En el cas de minva del producte, el client pot triar mitjançant el programa, si reparteix la minva entre les diferents falques o si la discrimina.

Pàgines