Màquines de soldadura per rotació

La soldadura per rotació s'aconsegueix mitjançant la calor produïda per un moviment rotatori combinat amb una pressió d'empenta. Una de les parts a soldar es col·loca subjecta a un utillatge, mentre l'altra es posa en moviment per l'eix de rotació. El procés d'unió és simple i està basat en principis de física molt coneguts.