Sistemes especials

Aquesta màquina és un exemple de soldadura d'etiquetes de material plàstic, de forma automàtica.

El sistema recull les etiquetes des d'un carregador, les posiciona correctament i les solda deixant l'etiqueta tancada. Posteriorment, l'etiqueta acabada és col•locada en un útil des del qual un operari les retira cada certa quantitat.